مرتضی اسودی

مدیرکل امور مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

اسم من مرتضی اسودی است.
توضیحات مختصری از خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات مختصری از خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات مختصری از خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات مختصری از خود را در این قسمت بنویسید.

رزومه من

کارت من

 • ناممرتضی اسودی
 • تولد22 فروردین 1371
 • آدرستهران، تهران، تهران
 • تلفن+989309006069
 • ایمیلinfo@m-asvadi.ir
 • سایتwww.M-Asvadi.ir
دانلود Vcard

مهارت ها

مهارت های حسابداری

 • حسابداری
 • حسابرسی
 • تحلیل اقتصادی
 • تدریس

طراحی پلن های اقتصادی

 • کسب و کار
 • کارخانجات
 • بنگاه های زودبازده
 • بنگاه های اقتصادی

مهارت های دیگر

 • مدیریت پروژه
 • ایده های اقتصادی
 • طرح های توجیحی

درباره من

سلام، اسم من مرتضی اسودی است...

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

رزومه کاری

مدیر کل امور مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)1394(جاری)

توضیحات کوتاه

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

مشاور مالي مدیر کل كميته امداد خراسان رضوي1393

توضیحات کوتاه

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

مدیر اجرائی کمیته امداد خارج از کشور (NGO(1390

توضیحات کوتاه

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

معاون اداري و مالي كميته امداد خراسان شمالي1385

توضیحات کوتاه

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

رئيس اداره آمار و برنامه كل كميته امداد خراسان رضوي1382

توضیحات کوتاه

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

رزومه تحصیلی

1394

دانشجوی مقطع دکترای مديريت کسب وکار DBA

نام دانشگاه

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

1390

فوق لیسانس مديريت اجرائي MBA

نام دانشگاه

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

1380

لیسانس حسابداری

نام دانشگاه

توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید. توضیحات خود را در این قسمت بنویسید.

تماس با من

فرم تماس با من

پیام شما با موفقیت ارسال شد
نامه دیگر بفرستید

مکان من

آدرس ما
تهران، تهران، تهران